NADZIEJA

 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM, UBOGIM ORAZ WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE

Misje

Aktualności

 

Dom Nadziei

 

Asystent osoby bezdomnej

 

Mieszkanie treningowe

 

Pomagają
nam pomagać

Projekt
Dobrobon

Terapie i zajęcia motywacyjne

 

Nagrody i wyróżnienia

 

Śniadanie
z Nadzieją

Światowy Dzień Ubogich

Modlitwa
za Ubogich

Wydarzenia kulturalne

Czas Pandemii Covid-19

Święta
z Nadzieją

Fryzura
za Uśmiech

Opieka

Wycieczki 

 

Metamorfozy