NADZIEJA

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM, UBOGIM ORAZ WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE

MISJE

Aktualności

Nagrody i wyróżnienia

Wycieczki

Mieszkanie treningowe

Dom Nadziei

Terapie i zajęcia 

Dobrobony

Asystent osoby bezdomnej

Pomagają nam pomagać

Fryzura za uśmiech

Metamorfozy

Czas Pandemii Covid-19

Światowy Dzień Ubogich

Modlitwa za Ubogich

Opieka

Śniadanie z Nadzieją

Projekty

Turnieje szachowe

Święta 

Wydarzenia kulturalne

Nadzieja

"...przychodzi do człowieka, 

wraz z drugim człowiekiem"

Dante Alighieri