NADZIEJA

sTOWARZYSZENIE POMOCY oSOBOM bEZDOMNYM, uBOGIM ORAZ wYKLUCZONYM sPOŁECZNIE

DOM NADZIEI

 

Dzienne Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym,
Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie 

   

   Nie mają domu, nie mają bliskich, ale nie muszą zostać pozostawieni sami sobie. Opolscy bezdomni i samotni są wokół  nas, czasem bardzo blisko. Liczą na naszą pomoc. W Opolu są  miejsca, gdzie mogą dostać ciepłe jedzenie, czyste ubranie,  wykąpać się  i ogrzać. Ale to wciąż za mało.

  Dlatego w Opolu powstał Dom Nadziei. To miejsce, gdzie osoby bezdomne i samotne będą mogły  przyjść w ciągu dnia i znaleźć tam przede wszystkim obecność  drugiego człowieka. Miejsce, gdzie będą mogli zostać nakarmieni, ubrani i wysłuchani. 

   Diecezja Opolska przekazała na siedzibę Domu Nadziei pomieszczenia w lokalu przy ul. Książąt Opolskich, tuż obok Muzeum Diecezjalnego. Remont ruszył 20 stycznia 2020 roku. 
   Pieniądze na remont pochodziły ze zbiórek podczas Orszaku Trzech Króli w Opolu i koncertu Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów, a także z biletów-cegiełek z tego koncertu. Nie udałoby się jednak uzyskać potrzebnej kwoty bez  wsparcia  ludzi dobrej woli, którym serdecznie dziękujemy.           Wierzymy w to, że dalsza pomoc osobom bezdomnym, samotnym i potrzebującym nadal jest w zasięgu ręki wszystkich ludzi nieobojętnych na ich los. Dziękujemy za każde wsparcie. 

 

 

Dom Nadziei w Opolu

Dzienne Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym,
Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie 

ul. Książąt Opolskich 44

45-006 Opole

 

Nr konta:  

46 1600 1462 1881 3595 0000 0001