2021

Podjęliśmy kilka projektów miejskich, które realizujemy na terenie diecezjalnego domu pomocy - "Domu Nadzieji". Od zapewnienia żywności, poprzez terapie psychologiczne i zajęciowe aż po wsparcie Asystentów Osoby Bezdomnej.

W tym czasie pozyskaliśmy od Miasta lokal z przeznaczeniem na mieszkanie chronione, które ma za zadanie poprzez szereg działań przywracać osoby wykluczone do społeczeństwa.

2020

Na ten cel Biskup Opolski przeznaczył pomieszczenia, które dzięki wsparciu wielu darczyńców udało się wyremontować i przekazać jeszcze w tym samym roku. Jako Stowarzyszenie zawarliśmy umowę, w której Naszym zadaniem było prowadzenie Domu Nadzieji przy współpracy z jałmużnikiem Biskupa Opolskiego.

NADZIEJA

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM, UBOGIM ORAZ WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE

O NAS

 

2016-2018

Obecni Członkowie oraz wolontariusze Stowarzyszenia rozpoczęli działalność już w roku 2016 jako wolontariusze i członkowie Fundacji "Zupa w Opolu". Od samego początku Nasze działania były skierowane na rzecz osób wykluczonych społecznie, bezdomnych, dotkniętych uzależnieniami oraz zaburzonych psychicznie czy opuszczających zakłady karne. Działania te obbywały się w zakresie aktywizacji powyższej grupy społecznej polegają na zaproszeniu do posiłku oraz rozmowy w celu stworzenia rodzinnej atmosfery, rozeznaniu potrzeb bytowych, medycznych, egzystencjalnych tych osób i w miarę możliwości ich zaspokojeniu. Ważnym aspektem w trakcie tych spotkań zawsze była dbałość o zbudowanie dobrych relacji opartych na zaufaniu. Zaobserwowane zainteresowanie akcją wśród osób bezdomnych oraz narastające potrzeby osób wykluczonych,ubogich i brak umiejętności ich sprostania przez osoby wykluczone spowodowały, że w 2019 roku została podjęta decyzja o zawiązaniu Stowarzyszenia. W pierwszych latach spotkania odbywały się dosłownie na ulicy przy Centrum Handlowym Solaris aby po roku przenieść je do klasztoru Franciszkanów, gdzie mogliśmy wspólnie z osobami potrzebującymi wsparcia usiąść przy wspólnym stole i tam w godnych warunkach podejmować próby dalszego wsparcia.

2019

 

Jesteśmy inicjatorami i współorganizatorami obchodów Światowego Dnia Ubogich dla około 700 osób, które odbyło się na opolskim rynku. Realizację zadań dzielimy w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Czas Pandemii Covid-19 przyczynił się do zwiększenia wysiłków aby dotrzeć do osób potrzebujących z posiłkiem. Te działania przyczyniły się realizacji projektu, który dał początek pomysłowi stworzenia stałego miejsca pomocy.

2022

Nawiązaliśmy bardzo rozległą współpracę z ośrodkami pomocy społecznej w Opolu tj. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz lokalnymi oddziałami MOPR.

Realizujemy kilkanaście zadań i cztery projekty miejskie w dziedzinie Asystentury dla Osób Bezdomnych, wparcia psychologicznego i terapeutycznego a także higieniczno-odzieżowego.