NADZIEJA

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM, UBOGIM ORAZ WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE

POLITYKA DOSTĘPNOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Nasza strona spełnia wymagania o dostępności cyfrowej stron internetowych według standardów WCAG 2.1

Zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych. W ocenie dostępności spełniamy wszystkie wymagane kryteria za wyjątkiem tych, które bezpośrednio nie dotyczą i nie mają wpływu na funkcjonowanie strony.

 

DOSTĘPNOŚĆ POZIOM PODSTAWOWY

 

Nawigacja

-Każdy główny element strony jest aktywny przy nawigacji klawiaturą.

-Na stronie brak jest pułapek klawiaturowych.

-Możesz swobodnie przejść po wszystkich elementach strony, po czym wracasz do paska adresu przeglądarki.

-Na Naszej witrynie wszystkie strony otwierają się w tym samym oknie przeglądarki. Brak niebezpieczeństwa przekierowania na strony niebezpieczne.

-Na Naszej stronie nie ma mechanizmu otwierającego nowych okien bez udziału użytkownika.

-Strona nie posiada mapy strony ani wyszukiwarki jednak ikonografika pozwala na intuicyjne przemieszczanie się po stronie.

-Wygląd i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach. Nawigacja za pomocą klawiatury jest logiczna i zgodna z wyglądem strony.

 

Wygląd

-Na stronie brak jest elementów, które szybko błyskają na czerwono lub gwałtownie zmieniają jasność.

-Z treści strony można korzystać bez względu na orientację ekranu (pionowa/pozioma).

-Na stronie jest informacja przekazywana za pomocą koloru, różnorodnością czcionki oraz za pomocą grafikiNa stronie nie ma instrukcji odnoszącej się do koloru elementu, jednak nigdy nie są to informacje znaczące. Pełnią rolę wizualną i mogą podkreślać ważność informacji jednak bez wpływu na dobro osób korzystających ze strony.

 

Treści

-Brak jest automatycznie uruchamianego dźwięku, którego nie da się zatrzymać. (pytanie kluczowe)

-Brak migających lub poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać.

-Strony i podstrony są tytułowane i czy mają poprawną ujednoliconą strukturę.

-Na stronie brak jest elementów graficznych mających poszerzony opis.

 

Formularze

-Strona zawiera formularze, które obok pól mają etykiety mówiąco jasno jakie dane wpisać w te pola.

-Informacja o błędzie w formularzu jasno opisuje błąd, jest dostępna i zrozumiała dla wszystkich użytkowników.

-Przy błędnie wypełnionych polach pojawia się podpowiedź jak poprawnie wpisać w nie dane.

 

Multimedia

-Na stronie brak jest elementów filmowych, animowanych i dźwiękowych. Nie podlega regulacjom w tej kwestii.

Dokumenty

-Linki do dokumentu do pobrania mają informacje o jego formacie i rozmiarze.

 

DOSTĘPNOŚĆ POZIOM ŚREDNI

 

Struktura treści

-Na każdej stronie jest nagłówek <h1>.

-Nagłówki są zdefiniowane w kodzie strony, w odpowiedniej kolejności.

-Listy elementów są zdefiniowane w kodzie strony.

-Znaczące informacje generowane poprzez arkusze stylów mają dostępną alternatywę.

-Elementy HTML służące do uruchomienia akcji są poprawnie użyte.

Elementy to:

·         area,

·         button lub input type button,

·         submit,

·         image,

·         select

-Cytaty są poprawne określone w kodzie HTML lub oznaczone są ogólnie znanym skrótem lub opisem np.: Mt 1,23

-Ramki na stronie posiadają tytuły.

-Brak powtarzających się treści/wartości powodujących efekt jąkania się czytnika ekranu.

 

Linki

-Linki menu są zgrupowane w kodzie w listę.

-Na stronie brak jest pustych linków.

-Funkcja linków o tej samej treści jest spójna w całym serwisie.

-Cel i działanie linku są łatwe do zrozumienia.

 

Elementy graficzne

-Element <img> przekazujący informacje ma poprawnie sformułowany atrybut <alt>.

-Każdy dekoracyjny element <img> ma pusty atrybut <alt>

-Powtarzające się elementy graficzne mają zawsze taką samą alternatywę tekstową.

 

Formularze

-Na stronie brak jest zabezpieczenia CAPTCHA . Nie jest wymagane dla żadnych czynności uwierzytelniających.

-Wszystkie pola formularzy są poprawnie, jednoznacznie zidentyfikowane.

-Pole formularza ma zrozumiałą informację o formacie danych do wprowadzenia i obowiązku wypełnienia pola.


Treści

-Ustawienie odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami nie powoduje utratę czytelności. Nie wpływają na odbiór treści.

-Na stronie nie ma słów pisanych literami oddzielonymi spacjami.

-Na stronie brak jest symboli typu ASCII-Art bez alternatywy tekstowej?

-Brak treści obcojęzycznych.

-Rozmiar czcionek w elementach formularzy jest określany tylko w jednostkach względnych.

-Kolor elementu i kolor jego tła są zawsze wspólnie definiowane w arkuszu styków.

 

Wygląd

-Mniejsza szerokość lub wysokość widoku strony nie ogranicza treści ani funkcji i nie wymaga przesuwania widoku strony w poziomie przy ustawieniu w urządzeniach mobilnych na „wersję na komputer”. W przypadku niedopasowania wystarczy pomniejszyć obraz w urządzeniach mobilnych gestem „dwóch palców”.

-Na stronie brak znaczników <blink>, <bgsound> lub <marqee>.

-Po wyłączeniu stylów CSS informacje na stronie są czytelne.

-Kontrast tekstu w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1

-Kontrast elementów interfejsu i grafik pozwalających na zrozumienie treści lub niosących ważne informacje w stosunku do tła wynosi co najmniej 3:1

-Linki są spójnie wyróżniane wizualnie.

 

Nawigacja

-Kontekst strony nie zmienia się po samym oznaczeniu elementu fokusem?

-Kontekst strony nie zmienia się bez wyraźnego zatwierdzenia przez użytkownika lub bez uprzedzenia go o takiej zmianie.

-Brak jest mechanizmu automatycznie odświeżający stronę.

-Na stronach brak jest mechanizmu automatycznie przekierowującego stronę do innego adresu.

-Strona posiada linki do omijania powtarzających się bloków i działają one spójnie. Są ujednolicone graficznie w stałych pozycjach na stronie.

-Dodatkowe informacje, pojawiające się gdy kursor przemieszcza się nad elementem interfejsu lub gdy element interfejsu przyjmuje fokus, mogą być w pełni kontrolowane przez użytkownika.

-Na stronie brak jest jednoliterowych skrótów klawiszowych

-Brak funkcji dostępu za pomocą gestu złożonego.

-Można anulować działanie, którego uruchamia się poprzez gest punktowy lub wciśnięcie klawisza urządzenia wskazującego.

 

Jakość kodu

-Na stronie brak jest błędów walidacji lub przestarzałych, nieużywanych elementów HTML?

-Każda strona ma poprawną deklarację języka.

-Deklaracja DTD jest poprawnie sformułowana w kodzie strony.

-Elementy HTML nie są używane tylko do wprowadzenia zmiany wizualnej. Mają konkretne zastosowanie i są zgodne z informacjami wynikającymi z treści.


Dokumenty

-Dokumenty do pobrania są dostępne cyfrowo.


POZIOM DOSTĘPNOŚCI ZAAWANSOWANY

Treści

-Każdy element graficzny ma przypisaną poprawnie alternatywę tekstową.

-Czy widoczna etykieta jest zgodną z etykietą dostępną dla technologii asystujących?

-Komunikaty o statusie lub błędach są dostępne dla technologii wspomagających bez konieczności przemieszczania fokusa.

 

Skrypty

-Skrypty lub elementy programowalne w inny sposób są w dostępne dla technologii asystujących.

-Skrypt zmienia zawartość nietekstową na stronie, zmienia również dla niej alternatywę.

-Atrybuty zarządzania zdarzeniami myszki mają swój odpowiednik dla klawiatury i na odwrót.

-Ramka fokusa jest usuwana za pomocą skryptu.

-Brak elementów generowanych dynamicznie.