NADZIEJA

sTOWARZYSZENIE POMOCY oSOBOM bEZDOMNYM, uBOGIM ORAZ wYKLUCZONYM sPOŁECZNIE

Terapie i zajęcia motywacyjne
w Domu Nadziei

 

   Rozeznanie potrzeb i pomoc osobom bezdomnym, uzależnionym czy wykluczonym społecznie to główny cel działalności Stowarzyszenia Nadzieja.

W prowadzonym przez Stowarzyszenie Domu Nadziei przy ul. Książąt Opolskich 44 w Opolu realizujemy obecnie zadanie pod nazwą „Powrót do trzeźwości”. Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Opole w ramach projektu mającego na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

   W zależności od możliwości organizacyjnych zajęcia odbywają się od dwóch do czterech razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, piątki i soboty. Realizacja projektu rozpoczęła się 9 października i potrwa do 31 grudnia 2020 roku.

 

   Zależy nam, aby z naszej pomocy skorzystały osoby najbardziej narażone na uzależnienia, czyli bezdomne i wykluczone społecznie. Przygotowując ofertę zajęć w Domu Nadziei chcemy też zmotywować naszych podopiecznych do podjęcia działań, które poprawią, a docelowo zmienią ich życie i pozwolą na godne funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

Grupy liczą od 8 do 20 osób. Uczestnicy zajęć mogą brać udział w spotkaniach:

 

Trening edukacyjno-motywujący

   Do udziału w spotkaniach treningowych zaprasza Anna Maria, trener warsztatu i treningu psychologicznego, socjoterapeutka. Osoby bezdomne, uzależnione czy wykluczone społecznie mogą podczas tych spotkań zyskać motywację do zmian w swoim życiu i dowiedzieć się, jakie kroki muszą podjąć, by zmiana była możliwa i przyniosła oczekiwane efekty.

   Trening oparty o dynamikę procesu grupowego pozwoli uczestnikom na pogłębienie umiejętności porozumiewania się z sobą i innymi, a także zachęci ich do podejmowania nowych zachowań. Ważnym celem jest też kształtowanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć oraz rozwiązywania sytuacji życiowych stanowiących wyzwanie.

 

Terapia uzależnień

   Pomocy w wychodzeniu z nałogu udzieli Sylwia Nieckarz, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i mediator. Ten problem wśród osób bezdomnych jest częsty i trudny do rozwiązania. Wymaga indywidualnego rozeznania sytuacji, wzbudzenia motywacji do leczenia oraz ustalenia planu długofalowego działania, które pomoże wytrwać w trzeźwości i zapobiegnie powrotowi do niekorzystnych zachowań.

 

Konsultacje psychologiczne

   Spotkania, podczas których w klimacie poufności, bezpieczeństwa i szacunku istnieje możliwość rozmowy, a także przyjrzenia się problemom czy trudnościom, z jakimi w swojej codzienności boryka się osoba bezdomna i uboga. W czasie konsultacji poszukiwane są możliwości osoby bezdomnej, by mogła stawić czoło swoim problemom, przy jednoczesnym udzieleniu profesjonalnego wsparcia.

Konsultacje psychologiczne poprowadzi Bernadetta Smolnik, psycholog i psychoterapeuta.

 

Terapia zajęciowa

  Nauka i resocjalizacja poprzez pracę, a nawet... zabawę. Sylwia, Magda i Marta poprowadzą spotkania, podczas których wspólnie z uczestnikami terapii będą tworzyły proste i użyteczne przedmioty. Na początek zajęć własnoręcznie wykonają plecaki ze spodni.

 

Zajęcia kulinarne

   Celem tych zajęć jest przekonanie osób bezdomnych, uzależnionych czy wykluczonych, że zdrowe i smaczne jedzenie nie musi być poza zasięgiem ich możliwości. Choć na co dzień z dostępnością do żywności bywa różnie, to są miejsca, gdzie można nie tylko korzystać z pomocy, ale także się w nią zaangażować, np. podczas pobytu w Domu Nadziei. Umiejętność przygotowania prostych posiłków zawsze się przyda. Na początek w planach są gofry i tosty. Na zajęcia zapraszają Sylwia, Magda i Marta.