NADZIEJA

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM, UBOGIM ORAZ WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE

1%

Dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie

nieprzerwalnie pomagać osobom bezdomnym, 

ubogim oraz wykluczonym społecznie.

Dziękujemy!

Numer KRS   0000507234

Cel szczegółowy 35995