NADZIEJA

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM, UBOGIM ORAZ WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE

STATUT

Dokumenty

 

STATUT

Nadzieja

"...przychodzi do człowieka, 

wraz z drugim człowiekiem"

Dante Alighieri